Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

חדשות ועדכונים

הינך נמצא כאן

המכללה הוכרה כמקדמת בריאות וזכתה בשלושה כוכבי בריאות לשנת תשע"ט
17.7.19 | 14:30

בשנה זו כמו בקודמתה מכללת דוד ילין הציבה את נושא קידום הבריאות כאחת ממטרותיה ויעדיה וזוכה בהישגים בשל פעולותיה בנדון.

המכללה הוכרה כמקדמת בריאות וזכתה בשלושה כוכבי בריאות לשנת תשע"ט ביחד עם עוד חמישה מכללות בארץ.

בשנה שעברה המכללה הוכרה כמקדמת בריאות וזכתה במקסימום כוכבי הבריאות האפשריים לשנת תשע"ח ביחד עם עוד ארבע מכללות בארץ.

פנינו לעתיד החינוך לבריאות בקרב באי המכללה.

מעבר למידע מורחב אודות מכללת דוד ילין כמכללה מקדמת בריאות

health_promoting_college_2018-19.JPG

כוכבים למכללה מקדמת בריאות תשע"ט
כוכבים למכללה מקדמת בריאות תשע"ט