Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

חדשות ועדכונים

הינך נמצא כאן

אירוע השחתת לוח זיכרון במכללה - תגובת המכללה
07.5.19 | 16:15

להלן הודעת הנהלת המכללה כפי שהועברה לסטודנטים ולסגל המכללה אמש:

לאחר טקס יום הזיכרון לזכר הנופלים במערכות ישראל אשר התקיים במכללה הובא לידיעתנו כי חולל לוח זיכרון עם שמות נופלים בני משפחה.

אנו רואים בחומרה רבה את המעשה ומגנים אותו בכל תוקף. הנהלת המכללה תבדוק הנושא ביסודיות ותפעל עפ״י כללי תקנון המשמעת.

אנו קוראים לכל הסטודנטים לאפשר להנהלת המכללה בשיתוף עם אגודת הסטודנטים למצות ההליכים בצורה נאותה ונכונה.

הבוקר הגיעו נציגי "אם תרצו" והפעילו פרובוקציה במבואת הכניסה למכללה והחלו לייצר המולה עם העמדת עמדה חדשה של זיכרון תוך הפגנת סיסמאות מרובות.
מכללת דוד ילין מכבדת את זכר הנופלים באירוע זיכרון מכובד ובפינת זיכרון ביוזמת אגודת הסטודנטים.

אין מקום לייצור פרובוקציות ע״י גורמים חיצוניים ויש לכבד את פינות ההנצחה הקיימות במכללה.

מיום הקמתה המכללה דוגלת בסובלנות ובכבוד הדדי ומקיימת פעילויות רבות בנושאי המגוון והשוני בחברה הישראלית מתוך הכלה והידברות. איננו מאשרים לגופים פוליטיים, מכל צד שהוא, להיכנס לשטח המכללה ולנסות להפר את האיזון והשקט במקום.

נשיא המכללה, פרופ' יוסף פרוסט, עשה מאמצים להידבר עם הסטודנטים ולמנוע את סערת הרגשות ואף אמר: "אנו לא עוסקים בפוליטיקה, כולם צריכים לכבד את זכר הנופלים כולל מי שהגיעו היום למכללה על מנת לעשות פרובוקציה". פרופ' פרוסט ציין כי מכללת דוד ילין מכבדת את זכר הנופלים בטקס זיכרון מכובד ובפינת זיכרון ביוזמת אגודת הסטודנטים ובפינות הנצחה נוספות ברחבי המכללה. ויש לכבד את פינות ההנצחה הללו. הוא הוסיף ואמר שאם הסטודנטים מעוניינים לתלות לוח חלופי עליהם לקבל את אישור אגודת הסטודנטים. בשום מקרה אין אישור להקמת עמדות זכרון אלטרנטיביות.

מאחר שההמולה לא שככה, הזמין פרופ' פרוסט את הסטודנטים המעוניינים בכך להשתתף בישיבת חירום של ההנהלה שכונסה לדון בנושא.

אל הישיבה הוזמנו גם נציגי אגודת הסטודנטים, ונציגי הסטודנטים שהביעו את מחאתם.

פרופ' פרוסט הביע את עמדתו הנחרצת ולפיה מדובר באירוע חמור. הוא אמר כי המכללה לא תאפשר לאיש לחלל את זכר הנופלים וכי הנושא יטופל בכל החומרה והרצינות באמצעים העומדים לרשות המכללה, ולא ברשתות החברתיות ובתקשורת.

לאחר דיון והקשבה לכל הצדדים הנוגעים בדבר הוחלט לזמן ועדת משמעת שתטפל בנושא.

כנס יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות איבה תשע"ט
כנס יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות איבה תשע"ט
כנס יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות איבה תשע"ט
הנצחה יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות איבה תשע"ט
הנצחה יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות איבה תשע"ט
הנצחה יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות איבה תשע"ט