Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

חדשות ועדכונים

הינך נמצא כאן

קול קורא לסמינר דיאלוג יהודי ערבי בנושא "סובלנות" בחופשת טרום פסח. למידע נוסף היכנסו
14.4.19 | 8:15 - 18.4.19 | 15:15

קול קורא להגשת מועמדות להשתתפות במשלחת סטודנטים לדיאלוג יהודי- ערבי בנושא "סובלנות"

חופשת טרום פסח - 14.4.19-18.4.19

העלות מסובסדת בנדיבות

הגשת מועמדות עד 18.3.19 לרותי בר- סיני -  ruthb@dyellin.ac.il

הסמינר  השנה יעסוק  בנושא "סובלנות" והוא מיועד לסטודנטים יהודים וערבים מכל התכניות במכללה.

הדיאלוג התוך- קבוצתי שיעסוק בזהות האישית, התרבותית והמקצועית של חברי הקבוצה,  יתרחב באמצעות דיאלוג עם אנשי חינוך וממשל וביקור בבתי ספר לצד דיון בסוגיות חינוכיות וחברתיות בוורשה, פולין.

כל מועמד יעבור ראיון אישי וראיון קבוצתי. המתקבלים יפגשו להכנה ובניית הקבוצה.

הסמינר בפולין יתקיים  בחופשת טרום- פסח מהתאריך 14.4.19-18.4.19.

עם החזרה על הסטודנטים לכתוב עבודת סיכום המבוססת על יומן רפלקטיבי ולהכין סיכום קבוצתי אשר יועלה לאתר המכללה.

מתוך בוגרי הסמינר יבחרו סטודנטים מצטיינים  אשר יצאו לשלושה שבועות של עבודה מעשית מרוכזת בבית ספר בחו"ל.

הסמינר מזכה בקרדיט -1 נ"ז.

עלות הסמינר מסובסדת על ידי המכללה ותורמים פרטיים והיא כוללת את מפגשי ההכנה, הטיסות, הנסיעות, לינה, א. בקר וערב, סיורים וביקורים בבתי ספר ואתרי תיירות.

עלות הסמינר הינה 4000ש"ח.

כל הסטודנטים שיעברו את המיון, יקבלו מלגה משגרירות פולין ויהיה עליהם לשלם רק 2500 ₪.

על כל משתתף חובה לעשות ביטוח בריאות.

על הסטודנטים המעוניינים להגיש מועמדות לשלוח במרוכז את כל החומרים הבאים:

1.קורות חיים כולל פרטי דוא"ל ומספר טלפון (נייד ובית)

2. מכתב המתאר מדוע המועמד מעוניין להשתתף בסמינר

את החומרים יש לשלוח בדוא"ל אחד לרות בר-סיני , רכזת התכניות הבינלאומיות עד לתאריך 18.3.19.

ruthb@dyellin.ac.il

3. על המועמד לבקש 2 מכתבי המלצה ממרצי המכללה, אשר ישלחו ישירות אל רות בר-סיני עד לתאריך 18.3.19.

מנחת הסמינר רשאית לבטל את השתתפותו של הסטודנט בכל שלב משלבי הסמינר!

בהצלחה,

רותי בר-סיני,

רכזת התכניות הבין-לאומית