Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

חדשות ועדכונים

הינך נמצא כאן

הנהלת המכללה מברכת את חברי הסגל האקדמי לרגל קבלת תואר ד"ר ומאחלת להם המשך עשייה אקדמית פורייה
20.1.19 | 13:00

ד"ר גילי אולסוונג פרגאי- ראשת התכנית לטיפול בעזרת בעלי חיים

ד"ר רננה גרין שוקרון- החוג לספרות

ד"ר שירה דיאמונד בן סימון- טיפול באמנות

ד"ר אקסל אוולד- מסלול וולדורף

ד"ר סמיר קעדאן- מסלול חינוך מיוחד בחברה הערבית

ד"ר עופר אפרתי - המסלול לחינוך על-יסודי

ד"ר יעל פולברמכר - מכון כרם