הינך נמצא כאן

חדשות ועדכונים

הינך נמצא כאן

באנר אודות המכללה
המכללה הוסמכה להעניק תואר שני ללא תזה "מוסמך בהוראה (M.Teach) " לתקופה של שנתיים.
12.4.18 | 15:45

הוועדה לבדיקת התכנית "מוסמך בהוראה למסלול העל יסודי"במל"ג, החליטה להסמיך את המכללה להעניק תואר שני ללא תזה "מוסמך בהוראה (M.Teach) " לתקופה של שנתיים.