Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

חדשות ועדכונים

הינך נמצא כאן

השתתפות עובדות מהמכללה בכנס ברומניה
17.8.23 | 14:15

בהובלתה של הד"ר אורלי נזר, רכזת תכניות בין-לאומיות במכללה, בכנס של ארגון ארסמוס מטעם האיחוד האירופי שהתקיים ברומניה

הכנס התקיים בעיר יאשי שברומניה, באוניברסיטת אלכסנדרו יואן קוזה, האוניברסיטה המודרנית הראשונה ברומניה.

הכנס כלל הרצאות, סדנאות וסיורים והשתתפו בו אנשי אקדמיה מרחבי העולם. הודגש נושא הרב-תרבותיות ועידוד הקשר בין אוניברסיטאות ומכללות בעולם.

מדבריהן של עדנה ועינב:

היה לנו הכבוד לייצג את המכללה בכנס של ארגון Erasmus+, מטעם האיחוד האירופי.

הכנס התקיים בעיר יאשי שברומניה, באוניברסיטת אלכסנדרו יואן קוזה-האוניברסיטה המודרנית הראשונה ברומניה,

הוא  כלל הרצאות, סדנאות וסיורים והשתתפו בו אנשי אקדמיה מרחבי העולם. הודגש נושא הרב-תרבותיות ועידוד

הקשר בין אוניברסיטאות ומכללות בעולם.

מודות על ההזדמנות,

עדנה צור ועינב פורמן.