Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

הצגת פרויקטים התנדבותיים, במכללה

התנדבות שישי שמח - סטודנטים מהמכללה בבית חולים הדסה עין כרם
הצגת פרויקטים התנדבותיים, במכללה

הינך נמצא כאן

הצגת פרויקטים התנדבותיים, במכללה
חצר בניין ד'

העשייה ההתנדבותית כוונתה לתת מכל הלב ללא תמורה והוקרה.

היחידה למעורבות חברתית מזמינה אתכם להצגת הפרויקטים ההתנדבותיים, בשנת הלימודים תשפ"ג, של היחידה למעורבות חברתית במכללה והעומדת בראשה, ד"ר רולא קורד בדארנה.