Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

חדשות ועדכונים

הינך נמצא כאן

שבוע מרוכז של המסלול לחינוך היסודי והצגת תהליכי הוראה-למידה
15.5.23 | 8:45

בסיום שבוע אינטנסיבי של הסטודנטים בבתי הספר, במהלכו לימדו במליאה, בקבוצות קטנות, במפגשים פרטניים, בכיתה ובחצר, ניתנה להם ההזדמנות להציג את תהליכי ההוראה-למידה בכינוס המסלול לחינוך היסודי.

הכינוס נפתח במפגש מעורר השראה עם יקיר פארי שסיפר על עבודתו כמחנך כיתה בבית ספר יסודי ושיתף בתהליכים של חינוך ומודעות עצמית. בהמשך היום נערכו מושבים ובכל מושב חמש הצגות של תהליכי הוראה-למידה משמעותיים בנושאים מגוונים, על ידי סטודנטים משנה א, ב, ג.

בסיום היום הוקמה תערוכת תוצרי למידה שכללה משחקי למידה, לוחות פעילים ומרכזי למידה הנותנים מענה לשונויות בכיתה ומציגים גיוון בדרכי ההוראה והלמידה בבית הספר היסודי.

היה זה יום שכולו השראה!

יישר כח לסטודנטיות, לסטודנטים, למדריכות הפדגוגיות ולצוות הסדנה.