Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

חדשות ועדכונים

הינך נמצא כאן

תערוכת תוצרי השבוע המרוכז של המסלול לחינוך מיוחד
09.5.23 | 9:45

ביום ג' 9.5.2023 התקיימה באולם הטרקלין תערוכת תוצרי השבוע המרוכז של המסלול לחינוך מיוחד.

התערוכה הינה פועל יוצא של עבודה מאומצת של מספר גורמים:

  • מדריכות פדגוגיות
  • הסדנה לחינוך מיוחד
  • הסטודנטים במסלול לחינוך מיוחד
     

מטרת השבוע המרוכז היא מצד אחד לאפשר לסטודנטים להתנסות באופן אינטנסיבי בהעברת שיעורים ובמקביל, לבנות מרכז למידה שמורכב ממספר תתי-נושאים, תוך התייחסות למגוון רמות.

סטודנטים משנים ב' ו-ג' בונים בעצמם את מרכזי הלמידה, כאשר סטודנטים משנה ג' צריכים לשלב בהם גם כלים טכנולוגיים.

 סטודנטים משנה א' במסלול לחינוך מיוחד, שטרם בנו מרכז למידה, סיירו בתערוכה יחד עם המדריכה הפדגוגית שלהם ותוך כדי הסיור, התבקשו לבצע מטלת חקר של אחד מהמרכזים.

התערוכה הייתה פתוחה לכל באי המכללה - סגל אקדמי וסגל מינהלי.

יישר כוח לכל האנשים שעסקו במלאכה ותרמו להצלחת התערוכה המרשימה!