Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

דָּלֶת אַמּוֹת, תצלומים מארחים ציור

גלריה לאמנות ג'ונגל מתורבת, לכאורה

הינך נמצא כאן

דָּלֶת אַמּוֹת, תצלומים מארחים ציור
11.5.23
19:30
הגלריה ממוקמת בספרייה של מכללת דוד ילין

הנכם מוזמנים לפתיחת התערוכה החדשה בגלריה במכללה - דָּלֶת אַמּוֹת, תצלומים מארחים ציור

אמנים משתתפים: יער שפטל, צילום. ציורים מאוסף גלריה יאיר: רותי בן יעקב, מיכל בקי, אוזיאש הופשטטר, יוסף הירש, שמואל טפלר, אהרון מסג, איריס נדל, ירמי עדני, אורי שטטנר. נתן זך, שירה

אוצרות: יאיר שולביץ, גלריה יאיר. אוצרת ומנהלת הגלריה: נאוה ט' ברזני

ערב פתיחה: יום חמישי 11.5.23 בשעה 19:30

תאריך פתיחה: 11.5.23

תאריך נעילה: 15.6.23

פתוח בימים ב', ג', ד' 10.00 – 17.00 יום ה' 10.00 – 16.00

שעות פתיחה: ימים ב', ג', ד' 10:00 - 17:00, יום ה' 10:00 - 16:00

מעבר למידע מורחב אודות התערוכה והגלריה לאמנות במכללה