Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

חדשות ועדכונים

הינך נמצא כאן

קול קורא להגשת הצעות לגיליון בכתב העת "במעגלי חינוך"
30.3.23 | 22:00

כתב העת במעגלי החינוך של המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין, שמח להכריז על קול קורא למאמרים, לגיליון מיוחד שיעסוק בפדגוגיה דיאלוגית בהכשרת מורים. כתב העת מקדם הגשות רלוונטיות לשדה החינוך ממגוון של דיסציפלינות וגישות, כולל פסיכולוגיה, סוציולוגיה, בלשנות, ומדעי המחשב.

מעבר למידע המלא אודות הקול קורא