Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

חדשות ועדכונים

הינך נמצא כאן

משלחת של חברי סגל אקדמי מהמכללה באוניברסיטת גדנסק בפולין
26.3.23 | 11:00

בחודש פברואר בקרה משלחת מטעם המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין באוניברסיטת גדנסק שבפולין.

השתתפו בה טלי ברגלס שפירא, רונית אחדות הכהן, תמי שלמון מאק, טלי פלד מרכוס, יפעת הררי שאלתיאל, ואורלי נזר. קיימנו פגישות עבודה ובהן נידונו האפשרויות לשיתוף פעולה, גם בהיבטים מחקריים.

אנו מאמינים ששיתוף פעולה בינלאומי פותח את האופקים, מעמיק את הידע ומשפר את העבודה היומיומי של הסגל והסטודנטים.

לכן המשרד לתוכניות בינלאומיות במכללה פועל רבות לטיפוח קשריה הבינלואמיים ויצירת רשת בינלאומית, מקצועית ואקדמית. עושה מאמצים רבים להרחבת והעמקת עוצמת הקשרים עם מוסדות עמם הקשר שלנו ותיק, בניית יחסי-עבודה ויחסים חבריים עם מוסדות חדשים.