Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

חדשות ועדכונים

הינך נמצא כאן

ביקור אנשי סגל מאוניברסיטאות באירופה במכללה
26.3.23 | 10:15

בין התאריכים 19.3 עד 23.3 ביקרו במכללה אנשי סגל מארבע אוניברסיטאות שונות מאירופה: פולין, הולנד, בלגיה ופינלנד. המשרד לתוכניות בינלאומיות יצר תוכנית מפגשים מגוונת.

הביקור כלל בין היתר מפגשים בתוך המכללה: עם ההנהלה, בדיקנט, בספרייה, בסדנאות במכללה, במרכז הסימולציות ; השתתפות בהרצאות ומפגשים עם הסגל וכן סיורים במכון מופת ובבית ספר אלונים.

בין התארכים 26.3 עד 28.3 תתארחנה שתי נשות סגל מאוניברסיטת AP שבאנטוורפן.