Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

הכינוס המ"ח של האגודה הישראלית לבלשנות שימושית, במכללה

באנר אודות המכללה
הכינוס המ"ח של האגודה הישראלית לבלשנות שימושית, במכללה

הינך נמצא כאן

הכינוס המ"ח של האגודה הישראלית לבלשנות שימושית, במכללה
18.10.22
9:00 - 18:00
מכללת דוד ילין, בניין ד', חדר 101

בכינוס ישתתפו מרצי המכללה: הד"ר איילת כהן, הד"ר ענת רויטר, הד"ר ישי נוימן, הד"ר יפה ישראלי, הד"ר מרים כהן-אחדות, הד"ר אסתי בן-מנחם, הד"ר יהודית גולן בן-אורי, הד"ר רות בורשטיין, וכן מרצים מאוניברסיטאות ומכללות אחרות.

לחצו כאן למעבר לתוכנית הכינוס