Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

שיתופי פעולה בין מוסדיים + Erasmus

באנר פעילויות בינלאומיות
שיתופי פעולה בין מוסדיים + Erasmus

שיתופי פעולה בין המכללה למוסדות באירופה Erasmus+

תוכנית ארסמוס (ERASMUS‏ - ראשי תיבות של "European Region Action Scheme for the Mobility of University Students") היא תוכנית חילופי הסטודנטים של האיחוד האירופי.

ארסמוס+ הינה תכנית האיחוד האירופי אשר תומכת בקידום בין היתר, ההשכלה הגבוהה והצעירים לשנים 2014-2020. התכנית מחליפה 7 תכניות של האיחוד שהסתיימו בשנת 2013, ביניהן טמפוס וארסמוס מונדוס.

ארסמוס + נועדה להגביר מיומנויות לטובת שיפור מערכת ההשכלה הגבוהה במדינות השותפות, שיפור יכולות העסקה של סטודנטים וקידום אזרחות פעילה בקרב צעירים. 

התכנית מבוססת על שיתופי פעולה אקדמיים בינלאומיים ומקדמת בינלאומיות, חדשנות ומצוינות.

למידע מורחב על ארסמוס פלוס ניתן להיכנס לאתר ארסמוס פלוס ישראל.

המכללה לוקחת חלק במספר פרוייקטים במסגרת Erasmus+

ארסמוס פלוס - ניידות סטודנטים וסגל (Staff & Students Mobility)

המכללה והמוסד האירופאי חותמים על הסכם בין-מוסדי לשיתוף פעולה. במסגרת הסכם זה ניתן לקיים פעילויות מגוונות.

בשנת תשע"ו המכללה התמקדה בניידות סטודנטים וסגל בין המכללה למוסדות באירופה.

  • סטודנטים יכולים לנסוע ללימודים באירופה לתקופה של בין 3-12 חודשים . הסטודנט מקבל מלגת לימודים המכסה את עלויות הטיסה, שכר הלימוד והמחיה. כל מוסד מכיר בנקודות הזכות שהסטודנט צובר במוסד השותף.
  • מימון ניידות סגל לתקופות של 5 ימים ועד חודשיים, לטובת פעילויות הוראה והכשרה, משך ההוראה המינימלי הוא 8 שעות.

את הבקשה מגיש המוסד האירופאי כשהוא מציין את שם המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין כשותפה. הבקשה היא לשיתוף פעולה לתקופה של בין 16-24 חודשים.

מידע מורחב על פעילויות ניידות סטודנטים וסגל אשר המכללה מקיימת במסגרת ארסמוס פלוס

cure1

פרופ' זמירה מברך, נשיאת המכללה, נציגי הסטודנטים וחברי סגל דוד ילין שהשתתפו בקונסורטיום שנערך במכללת גורדון במרץ השנה, במסגרת פרויקט CURE של האיחוד האירופי, בו דוד ילין שותפה, ומטרתו לקדם רפורמה בתוכנית הלימודים בחינוך לאזרחות במוסדות להכשרת מורים בישראל ובגאורגיה.

cure2

חברי סגל דוד ילין ונציגי הסטודנטים שהשתתפו בקונסורטיום שנערך בטיבליסי, גאורגיה, במסגרת פרויקט CURE של האיחוד האירופי, בו דוד ילין שותפה, ומטרתו לקדם רפורמה בתוכנית הלימודים בחינוך לאזרחות במוסדות להכשרת מורים בישראל ובגאורגיה.

cure3

חברי סגל דוד ילין שהשתתפו בקונסורטיום שנערך בטיבליסי, גאורגיה, במסגרת פרויקט CURE של האיחוד האירופי, בו דוד ילין שותפה, ומטרתו לקדם רפורמה בתוכנית הלימודים בחינוך לאזרחות במוסדות להכשרת מורים בישראל ובגאורגיה.