ארסמוס פלוס - ניידות סטודנטים וסגל (Staff & Students Mobility)

באנר פעילויות בינלאומיות

ארסמוס פלוס - ניידות סטודנטים וסגל (Staff & Students Mobility)

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין חתמה מספר הסכמים עם אוניברסיטאות שונות ובמסגרת זו קיימה את הפעילויות הבאות: