Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

מפגשי ייעוץ עם ראשי מסלולים והתמחויות לקראת הכנת מערכת השעות

לימודים במכללת דוד ילין
מפגשי ייעוץ עם ראשי מסלולים והתמחויות לקראת הכנת מערכת השעות

הינך נמצא כאן

שאלות נפוצות

 • מה ההבדל בין מסלול לבין התמחות?

  המסלול מגדיר את שכבת גיל התלמידים שהסטודנט/ית עתיד/ה ללמד.

  ההתמחות מגדירה את תחום הדעת שהסטודנט/ית רוצה להתמחות בו.

  כל סטודנט/ית חייב/ת לבחור גם מסלול וגם התמחות.

 • האם אני חייב לבחור התמחות?

  כל סטודנט/ית במכללה משתייך הן למסלול והן לחוג התמחות.

  לדוגמה: מסלול גננות. החוג המובנה במסלול הוא הגיל הרך, ובנוסף הלומדים במסלול זה חייבים בהתמחות כוללת המורכבת משלוש חטיבות.

  דוגמה נוספת: במסלול על-יסודי חייבים הסטודנטים לבחור שתי התמחויות (להוציא התמחות מורחבת במתמטיקה או במדעי הטבע).

 • כיצד אני יודע/ת מהי תוכנית הלימודים שלי?

  בשנתונט ניתן למצוא את מבנה תוכנית הלימודים של כל מסלול במכללה במשך ארבע שנות לימוד.

  בתוכנית הלימודים מפורטים מהם הקורסים שצריך ללמוד בכל שנה ושנה.

 • לימודי יסוד באנגלית – האם חובה?

  כן. פטור באנגלית הוא דרישת חובה בלימודי תואר ראשון ויש להגיע אליו עד סוף שנה ב'. ניתן להגיע לפטור באנגלית בשתי דרכים:

  1. ציון מתאים במבחן אמי"ר/אמי"רם/פסיכומטרי.
  2. לימודי אנגלית למטרות אקדמיות במהלך הלימודים במכללה.

  קורסי האנגלית במכללה נלמדים ברמות שונות והשיבוץ לקורסים נעשה על פי תוצאות מבחני אמי"ר/אמיר"ם/פסיכומטרי.

 • האם ניתן לבצע שינויים במערכת?

  שינויים במערכת ניתן יהיה לבצע עד שלושה שבועות לאחר פתיחת שנה"ל באמצעות המערכת באינטרנט.

  כל קורס אליו נרשם הסטודנט לשנה"ל ולא נלמד, ולא בוטל עד סוף תקופת השינויים (שלושה שבעות מפתיחת שנה"ל) יופיע וישוקלל בגיליון הציונים עם הדיווח "נכשל".

 • כיצד אני יודע/ת כמה שכר לימוד אני צריך לשלם?

  שכר הלימוד נקבע על-ידי משרד החינוך.

  גובה שכר הלימוד והתשלומים הנלווים מפורטים בתקנון שכר הלימוד הנשלח לכל הסטודנטים, יחד עם כל החומר השייך להסדר הכספי.

  בנוסף לשכר הלימוד, על כל סטודנט לשלם תשלומים נלווים בגין שירותים שונים, כמפורט בתקנון שכר הלימוד.

 • מה זה "מודל"?

  מודל היא מערכת למידה מקוונת שבה ניתן לראות את כל הקורסים אליהם הסטודנט/ית רשום/רשומה, הודעות מהמרצים, חומרי לימוד הקשורים לקורס ועוד.

 • אני צריך/צריכה סיוע לימודי/אישי/רגשי – למי אני פונה?

  במכללה קיים "מרכז אתגר", אשר ניתן למצוא בו מגוון שירותים שמטרתם להעניק תמיכה והעצמה לסטודנטים עם צרכים מיוחדים (סטודנטים עם ליקויי למידה, הפרעת קשב, מוגבלויות פיזיות, מוגבלויות חושיות, מתמודדים נפשית ובעלי בעיות בריאותיות) במהלך לימודיהם האקדמיים.

 • נתקלתי בבעיה טכנית באתר/אפליקציה/פורטל הסטודנט/מודל – למי אני פונה?

  ניתן לפנות למרכז המחשוב של המכללה באמצעות טלפון, מייל או טופס פנייה.