Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

הסבת אקדמאים בחוג למתמטיקה
לייעוץ ורישום ללימודים: 

ההתמחות במתמטיקה מעניקה:

  • ידע מתמטי מקיף, פורמלי ואינטואיטיבי כאחד, הנדרש להבנת החשיבה המתמטית, הכרת השיח והתרבות המיוחדים לתחום, דרכי ההנמקה ואופן בניית הידע אצל הלומדים.
  • לימוד חווייתי השונה לעתים קרובות מלימודי מתמטיקה קודמים. הלימוד שם דגש על הבנה ויוצר מודל הוראה לסטודנט לימים בהם ישמש הוא עצמו מורה למתמטיקה.

 

  • פיתוח האהבה לתחום, הכרת יופיו, פיתוח הסקרנות המתמטית והכרת ההיסטוריה של התפתחותו לאורך הדורות השונים.
  • ידע מעשי הכולל היכרות עמוקה עם דרכי הוראה, מודלים, התאמת השיטות, הדרישות והאפשרויות לקשת רחבה של לומדים בהסתמכות על נטיותיו, על יכולותיו, ועל נקודות החוזק והחולשה של התלמיד.
  • רכישת ידע פסיכולוגי-דידקטי עשיר וכלים לבנות ולפתח יחידות הוראה.
  • הקניית כלים שיסייעו לקרב את התלמיד לעולמה של המתמטיקה, לגרום לו הנאה וסיפוק ולשנות את תדמית המתמטיקה כפי שנקבעה לאורך השנים.

החוג למתמטיקה - הכשרה מעשית

התנסות מעשית: דגשים/ רציונאל

כל סטודנט המתמחה במתמטיקה במסלול היסודי או העל יסודי במסגרת רחבה או רגילה נדרש במקביל להכשרה מעשית במשך שנת הלימודים השנייה והשלישית. ההכשרה המעשית בליווי מדריך דידקטי מתחום המתמטיקה מלוּוָה גם בקורס דידקטיקה של המתמטיקה. 

העבודה המעשית כוללת הוראה בפועל של כיתה עצמאית וכן הוראה פרטנית.

סיוע למתמחי החוג ומלגות לנה טרחוב ז"ל

המרכז לתמיכה לימודית במתמטיקה נפתח מתוך מטרה לאפשר שמירה על רמת לימודים גבוהה הנדרשת בחוג. סטודנטים המעוניינים בכך מקבלים במסגרת המרכז עזרה בחומר הנלמד בקורסים השונים בחוג (הן במתמטיקה והן בפיזיקה).
המרכז פועל בתשלום סמלי בשעות אחר הצהריים.

קרן מלגות ע"ש לנה טרחוב ז"ל
בשנת הלימודים תשס"ח נוסדה קרן מלגות על שם לנה טרחוב ז"ל, בוגרת החוג, שנספתה בפיגוע בקו 20, בירושלים, בשנת תשס"ג.
הקרן מיועדת למתמחים בחוג למתמטיקה, סטודנטים סדירים ותלמידי הסבות, הנתקלים בקשיים כלכליים.

קרן מלגות הצטיינות ע"ש לנה טרחוב ז"ל
החל משנת הלימודים תשס"ט חילקה קרן המלגות ע"ש לנה טרחוב ז"ל גם מלגות הצטיינות למתמחים בחוג אשר גילו מצוינות בתחום במהלך לימודיהם.

 

סגל המרצים בחוג