Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

תנאי קבלה

הרשמה למכללת דוד ילין
תנאי קבלה
לייעוץ ורישום ללימודים: 
חייגו 02-6558111 rishum@dyellin.ac.il

מכינה קדם ייעודית להוראה

מכינה סמסטריאלית
 • בגרות מלאה
 • ועדת קבלה למסלול המבוקש
מכינה שנתית
 • 12 שנות לימוד
 • 5 יח'ל לפחות 
 • ועדת קבלה למסלול המבוקש

תואר שני בתחומי החינוך M.Ed.

הוראה ולמידה
 1. ציון סופי ומשוקלל של 80 לפחות בלימודי התואר הראשון
 2. תעודת הוראה
 3. ניסיון של שלוש שנים לפחות בעבודת שדה
 4. ועדת קבלה
חינוך לקיימות - סביבה, חברה, בריאות
 1. ציון סופי ומשוקלל של 80 לפחות בלימודי התואר הראשון. מתמחי מתמטיקה ומדעים – 75 לפחות.
 2. מי שהתמחותם הקודמת אינה במקצועות המדעים יידרשו ללימודי השלמה בסיסיים במדעים (מבואות במדעי החיים, כימיה ומדעי כדה"א), בהיקף של עד 4 ש"ש (112 שעות).
 3. תעודת הוראה
 4. ניסיון של שלוש שנים לפחות בעבודת שדה (כולל שנת סטאז') או בתפקיד חינוכי אחר, מקביל ומשמעותי.
 5. ועדת קבלה וראיון אישי
שילוב ליקויי למידה וקשיי התנהגות
 1. ציון סופי משוקלל של 85 לפחות בלימודי התואר הראשון.
 2. תעודת הוראה.
 3. ותק של שלוש שנים לפחות בהוראה.
 4. ועדת הקבלה.

הערה: על בעלי תואר ראשון ותעודת הוראה בתחום החינוך הרגיל להשלים עד 6 ש"ש של קורסי השלמה בתחום החינוך המיוחד כתנאי מקדים ללימודים.