Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

הבלשן הבולש - הזמנה למפגש השניים עשר בסמינר המחקר תשפ"ב - מגילות ישעיה מקומראן: מקטעים בודדים לתמונה רחבה

הינך נמצא כאן

הבלשן הבולש - הזמנה למפגש השניים עשר בסמינר המחקר תשפ"ב - מגילות ישעיה מקומראן: מקטעים בודדים לתמונה רחבה
16.6.22
14:15
בכיתה הוירטואלית בזום

החוג ללשון העברית מתכבד להזמינכם למפגש השניים עשר בסמינר המחקר – הבלשן הבולש תשפ"ב 

הרצאתו של פרופ' נועם מזרחי

(האוניברסיטה העברית בירושלים)

מגילות ישעיה מקומראן: מקטעים בודדים לתמונה רחבה

 

המפגש יתקיים ביום חמישי, י"ח סיוון, 16.6.2022,

בשעה 14:15 בביתכם (בכיתה וירטואלית בזום)

מספר פגישה: 89978972038

או לחצו על הקישור:

https://dyellin.zoom.us/j/89978972038