Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

הזמנה לערב עיון של החוג ללשון העברית - "זאת שיודעת לשאול – מבני השאלה והתשובה בעברית בת ימינו"

באנר אודות המכללה

הינך נמצא כאן

הזמנה לערב עיון של החוג ללשון העברית - "זאת שיודעת לשאול – מבני השאלה והתשובה בעברית בת ימינו"
01.6.22
16:00 - 20:30
חדר 101, בניין ד'

החוג ללשון עברית במכללה האקדמית לחינוך על שם דוד ילין שמח להזמין אתכם, בלשנים, אנשי חינוך, סטודנטים וכל אוהבי הלשון העברית, לערב העיון

זאת שיודעת לשאול - מבני השאלה והתשובה בעברית בת ימינו. 

לכבוד צאת ספרה של הד"ר רות בורשטיין - משפטי השאלה והתשובה בעברית בת-ימינו – עיון תחבירי, סמנטי ופרגמטי, בהוצאת מכון מופ"ת

בתכנית:

16:00 התכנסות וכיבוד

16:20 ברכות:

פרופ' יוסף פרוסט, נשיא המכללה

פרופ' חוה גיא, המשנָה לנשיא לעניינים אקדמיים

פרופ' מאיה פרוכטמן, אוניברסיטת בר-אילן

ברכה על המוגמר – הספר שאנו חוגגים את צאתו לאור ד"ר קרן דובנוב, ראש החוג ללשון העברית

המכללה בחיי - ד"ר רות בורשטיין, ראש החוג ללשון העברית בעבר, מייסדת התוכנית לעריכת לשון

17:15 מושב א': משפטי השאלה בתחביר ובפרגמטיקה

להיות יפָה – זה עוזר? שימוש בשלילה לדחיית קדם-הנחות ד"ר מירי כהן-אחדות, מכללת דוד ילין
שאלות מובלעות במילות שאלה שאינן שואלות? ד"ר ישי נוימן, מכללת דוד ילין

אתנחתה מוזיקלית

18:15 מושב ב': משפטי השאלה בחינוך לשוני 

מתי השאלה היא מכשלה? – שאלות המעכבות את הבנת הטקסט פרופ' גילה שילה, מכללת בית ברל

בסימן שאלה – תפקיד השאלות בשיח בכיתה ובמרחבים אחרים אנה לבקוביץ', מכללת דוד ילין 

הפסקת קפה

19:30 מושב ג': המוזיקה של משפטי השאלה 

זה לא מה ששאלת, אלא איך שאלת את זה – וריאציה פרוזודית בשאלות כן-לא ומשמעותה בעברית בת-ימינו נדב מטלון, האוניברסיטה העברית בירושלים

מהי שאלה בכלל? – שאלות תוכן בעברית כמכלול סימנים מנחי אינטראקציה ד"ר פאבל אוזרוב, אוניברסיטת מינסטר, גרמניה (בזום)

20:30 סיום משוער

לשם היערכות ראויה אנא כתבו על רצונכם להשתתף בערב העיון במכללה או בזום אל dubnov@dyellin.ac.il

נשמח להסדיר חניה לאורחים בתיאום מראש.