Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

הזמנה לאירוע שבועות בחוג למקרא - יוֹצֵר הָרִים וּבֹרֵא רוּחַ (עמוס ד 13)

באנר חוג למקרא

הינך נמצא כאן

הזמנה לאירוע שבועות בחוג למקרא - יוֹצֵר הָרִים וּבֹרֵא רוּחַ (עמוס ד 13)
01.6.22
16:00
מכללת דוד ילין, ד׳ 501

החוג למקרא שמח להזמינכם לאירוע שבועות בחוג למקרא

יוֹצֵר הָרִים וּבֹרֵא רוּחַ  (עמוס ד 13) 

  • התכנסות וכיבוד
  • מעגלי שיח
  • *הרצגה - ד"ר רועי הורביץ: להנגיש את התנ״ך בהצלחה - המקרה של יעקב שבתאי
  • פאנל אומנויות והוראה - הילכו שניהם יחדיו?

האירוע מתקיים בעזרתן הנדיבה של 929

*הרצגה - הרצאה והצגה יחדיו.