Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

הבלשן הבולש - הזמנה למפגש האחד עשר בסמינר המחקר תשפ"ב - על כבשים ועל עצים – התבוננות חדשה בצירוף "אילי הצדק"

הינך נמצא כאן

הבלשן הבולש - הזמנה למפגש האחד עשר בסמינר המחקר תשפ"ב - על כבשים ועל עצים – התבוננות חדשה בצירוף "אילי הצדק"
26.5.22
14:15
בכיתה הוירטואלית בזום

החוג ללשון העברית מתכבד להזמינכם למפגש האחד עשר בסמינר המחקר – הבלשן הבולש תשפ"ב 

הרצאתו של ד"ר עדי אמסטרדם

על כבשים ועל עצים – התבוננות חדשה בצירוף "אילי הצדק"

 

המפגש יתקיים ביום חמישי, כ"ה אייר, 26.5.2022,

בשעה 14:15 בביתכם (בכיתה וירטואלית בזום)

מספר פגישה: 89978972038

או לחצו על הקישור:

https://dyellin.zoom.us/j/89978972038