Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

חדשות ועדכונים

הינך נמצא כאן

טקסי הענקת תארים ותעודות למחזור 107 תשפ"ב 2022.
30.6.22 | 18:00 - 14.7.22 | 18:00

במהלך החודשים יני - יולי יתקיימו במכללה שישה טקסי הענקת תארים ותעודות למחזור 107 תשפ"ב של הסטודנטים במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין.

סה"כ מקבלי תארים ותעודות במחזור 107 הינו כ - 800 סטודנטים.

המכללה מברכת את כל המסיימים ומאחלת להם בהצלחה בהשתלבות בהוראה!


הטקסים הם חלק מאירועים מרכזיים, מרגשים וחשובים במכללה, ומהווים עבור הבוגרים ציון דרך משמעותי בחייהם האישיים והאקדמיים.

כל בוגר מוזמן להביא עימו שני מלווים לטקס


לאור מספר הבוגרים השנה, יתקיימו שישה טקסים באולם התרבות ע"ש רבקה ויוסף מאירהוף, בשעות אחה"צ, לפי הפירוט הבא:

30.6.2022    בוגרי חינוך מיוחד בחברה הערבית וגננות בחברה הערבית 

4.7.2022        בוגרי עובדי חינוך וחינוך יסודי

5.7.2022        בוגרי תואר מוסמך בהוראה 

10.7.2022      בוגרי תואר מוסמך בתרפיות  

12.7.2022      בוגרי גננות, חינוך מיוחד יסודי ומלמ"מ 

14.7.2022      בוגרי על יסודי, ולדורף ומורים טכלנולוגיים

להלן פירוט של לוח הזמנים של הטקסים:

18:00 - התכנסות

19:00 -

כניסה לאולם התרבות ע"ש רבקה ויוסף מאירהוף

דברי ברכה:

פרופ' יוסף פרוסט, נשיא המכללה

פרופ' חוה גיא, רקטור המכללה, משנה לנשיא לעניינים אקדמיים

קטע נגינה

דבר הבוגרים

חלוקת התעודות לכל מסלול בנפרד (רשימת החדרים תפורסם בהמשך)