Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

הבלשן הבולש - הזמנה למפגש העשירי בסמינר המחקר תשפ"ב - "פתח בשבילי את הבאר... כדי שאשתה ממימיה המתוקים"

הינך נמצא כאן

הבלשן הבולש - הזמנה למפגש העשירי בסמינר המחקר תשפ"ב - "פתח בשבילי את הבאר... כדי שאשתה ממימיה המתוקים"
12.5.22
14:15
בכיתה הוירטואלית בזום

החוג ללשון העברית מתכבד להזמינכם למפגש העשירי בסמינר המחקר – הבלשן הבולש תשפ"ב 

הרצאתה של פרופ' (אמריטה) נילי שופק  
(אוניברסיטת חיפה)    

"פתח בשבילי את הבאר... כדי שאשתה ממימיה המתוקים":

דימויים הכרוכים בהוראה ובלימוד בספרות הדידקטית המצרית הקדומה בזיקה למקרא

המפגש יתקיים ביום חמישי, י"א אייר, 12.5.2022,

בשעה 14:15 בביתכם (בכיתה וירטואלית בזום) 

מספר פגישה: 89978972038

או לחצו על הקישור:

https://dyellin.zoom.us/j/89978972038