Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

המסלול לחינוך מיוחד מזמין אתכם לתערוכה של תוצרי למידה משבוע התנסות מרוכז

באנר אודות המכללה

הינך נמצא כאן

המסלול לחינוך מיוחד מזמין אתכם לתערוכה של תוצרי למידה משבוע התנסות מרוכז
05.4.22
12:00 - 14:00
חדר מטרה - בניין ד'

מוזמנים להתרשם ממרכזי למידה, קופסאות בריחה, למידה מבוזרת ושילוב טכנו-פדגוגיה.

נשמח לראותכם, דנה וצוות המדריכים במסלול.