Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

מתכבדים להזמינכם להשקת ספרה של פרופ' לילי זמיר: לילי קשטיכר – האשה שכתבה באושוויץ

באנר אודות המכללה

הינך נמצא כאן

מתכבדים להזמינכם להשקת ספרה של פרופ' לילי זמיר: לילי קשטיכר – האשה שכתבה באושוויץ
06.4.22
17:30
מכללת דוד ילין, בנין ד, חדר 101

הספר בהוצאת מורשת – בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ גבעת חביבה

17:30 התכנסות וכיבוד קל

18:00 דברי ברכה:

      * פרופ' יוסף פרוסט, נשיא מכללת דוד ילין

      * פרופ' חוה גיא, המשנה לנשיא המכללה לעניינים אקדמיים

      * יעקב אשר, מנכ"ל מכון מורשת, ומנהל חטיבת ההיסטוריה של השומר הצעיר

      קטע נגינה – גל מוטיוק, תלמיד במכללה

18:30 טל בשן: "שואה ממין נקבה"

19:00 דבר מחברת הספר, פרופ' לילי זמיר

הכניסה חופשית. אנא הירשמו מראש בקישור: https://forms.gle/6nyfQNJRsBGoEBV2A