Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

הזמנה לכינוס העל יסודי השנתי - איך ללמד היום כך שתלמידים ירצו ללמוד גם מחר?

באנר אודות המכללה

הינך נמצא כאן

הזמנה לכינוס העל יסודי השנתי - איך ללמד היום כך שתלמידים ירצו ללמוד גם מחר?
22.3.22
13:30
המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

איך ללמד היום כך שתלמידים ירצו ללמוד גם מחר?

14:00-13:30 התכנסות – קפה ומאפה

14:25-14:00 מליאה

פתיחה וברכות:

ד"ר יפעת הררי פלטיאל, ראשת המסלול

פרופ' יוסף פרוסט, נשיא המכללה

פרופ' חוה גיא, משנה לנשיא לעניינים אקדמיים 

מושבים מקבילים, סבב ראשון

15:30-14:30 הצגות בוגרות.ים

15:45-15:30 הפסקה

מושבים מקבילים , סבב שני

16:45-15:45 הצגות בוגרות.ים 

17:50-17:15 מליאה

סיכום הכינוס באודיטוריום

 

לכל שאלה אנא פנו לד"ר יפעת הררי פלטיאל ראשת המסלול Yifatharari@dyellin.ac.il

לאתר הכנס בסביבת המודל הכולל את תכנית הכינוס והרשמה למושבים לחצו כאן