Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

תערוכה ביוזמת תא העצמה נשית של אגודת הסטודנטים במכללה לרגל חודש המאבק לאלימות נגד נשים - קריאה לסטודטית להשתתף

באנר אודות המכללה
תערוכה ביוזמת תא העצמה נשית של אגודת הסטודנטים במכללה לרגל חודש המאבק לאלימות נגד נשים - קריאה לסטודטית להשתתף

הינך נמצא כאן

תערוכה ביוזמת תא העצמה נשית של אגודת הסטודנטים במכללה לרגל חודש המאבק לאלימות נגד נשים - קריאה לסטודטית להשתתף
24.11.21
10:00
מבואת המכללה

לרגל חודש המאבק באלימות נגד נשים תיפתח תערוכה במכללה במטרה להביא את הכוח הנשי בשיא הוד והדר. 

תא העצמה נשית באגודת הסטודנטים במכללה, הזמין את הסטודנטיות במכללה לשלוח טקסטים ולהביא מיצגים הקשורים לנושא אשר יוצגו בתערוכה.