Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

הזמנה לערב לכבוד ספרו של ד"ר יפתח גולדמן, ראש לימודי החינוך במכללה : להמשיך את השיחה - הזמנה לחינוך הומניסטי

קומה שלישית מבט כללי

הינך נמצא כאן

הזמנה לערב לכבוד ספרו של ד"ר יפתח גולדמן, ראש לימודי החינוך במכללה : להמשיך את השיחה - הזמנה לחינוך הומניסטי
20.5.21
19:30
קיבוץ "תמוז" בבית שמש

חשוב - נא להירשם מראש לשם היערכות בהתאםלמגבלות הקורונה.

להרשמה לחצו כאן

ישאו דברים:

פרופ' נמרוד אלוני - ראש קתדרת אונסקו לחינוך הומניסטי, מכללת סמניר הקיבוצים

ד"ר אריק שגיב - המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי ומכללת ספיר

ניצן ברוך ביתספר ברנקו וייס בית שמש

ד"ר יפתח גולדמן

מנחה- ד"ר מיכל יובל -המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

לשאלות נוספות: אסנת אלנתן 050-5321730

yiftach_goldman_invite.png

הזמנה לערב לכבוד ספרו של יפתח גולדמן
הזמנה לערב לכבוד ספרו של יפתח גולדמן