Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

הקרנת הסרט "הדולפין" ושיחה עם הבמאי יונתן ניר - הזמנה לאירוע פתיחת סמסטר ב' של התכנית להכשרת מטפלים בעזרת בעלי חיים

באנר אודות המכללה
הקרנת הסרט "הדולפין" ושיחה עם הבמאי יונתן ניר - הזמנה לאירוע פתיחת סמסטר ב' של התכנית להכשרת מטפלים בעזרת בעלי חיים

הינך נמצא כאן

הקרנת הסרט "הדולפין" ושיחה עם הבמאי יונתן ניר - הזמנה לאירוע פתיחת סמסטר ב' של התכנית להכשרת מטפלים בעזרת בעלי חיים
10.3.21
16:45 - 20:30

16:45 - שיח פתוח למתעניינים בתחום הטיפול הרגשי הנעזר בבעלי חיים

17:30 - תחילת הקרנה של הסרט "הדולפין" 

19:00 - שיח עם במאי הסרט, יונתן ניר 

20:30 - סיום משוער