Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

הזמנה להרצאה למרצים - "השפעת החשיפה לטראומה על אנשי חינוך. בעברית ובערבית

באנר אודות המכללה
הזמנה להרצאה למרצים - "השפעת החשיפה לטראומה על אנשי חינוך. בעברית ובערבית

הינך נמצא כאן

הזמנה להרצאה למרצים - "השפעת החשיפה לטראומה על אנשי חינוך. בעברית ובערבית
10.1.21
20:30 - 21:30
ZOOM

הנכם מוזמנים להרצאה מטעם מכון חרוב. 

מכון חרוב הוא הגוף המוביל בישראל, ומהמובילים בעולם, בהכשרה ובמחקר בתחום של ילדים נפגעי התעללות והזנחה. המרכז פועל בכל הקשור למניעה, לאיתור, לטיפול ולשיקום ילדים נפגעי התעללות והזנחה. 

ההרצאה הראשונה תתקיים בשפה העברית ב 10.1.2021

הרצאה שנייה תתקיים בשפה הערבית ב 19.0.2021

הקישור להזמנה נמצא בהזמנה המופיעה מטה.