Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

הזמנה לאירוע - היהודים באים לחוג למקרא בדוד ילין

באנר אודות המכללה
הזמנה לאירוע - היהודים באים לחוג למקרא בדוד ילין

הינך נמצא כאן

הזמנה לאירוע - היהודים באים לחוג למקרא בדוד ילין
23.12.20
20:00
ZOOM

מוזמנות ומוזמנים להרצאה ושיח עם היוצרים של תוכנית הסאטירה, אסף בייזר ונטלי מרכוס.

ההרצאה מתמקדמת בתהליך היצירה של המערכונים: 

הקריאה של המקרא ולימודו, החשיבה על הדמויות ומאפייניהן, תהליך הפרשנות הייחודית - אף אם השנוייה במחלוקת - שלהם לסיפםורים המקראיים, וחיפוש ההיבטים הקומיים שבהם. 

זוהי הזדמנות פז לשמוע מגוף ראשון על תהליך פרשנות מודרנית ואקטואלית!

וכמובן הזמדנות לשאול כל שאלה בנידון. 

המפגש יתקיים בזום.

לרישום וקבלת פרטי זום

לפרטים ושאלות ניתן לפנות לד"ר עדי מרילי adi.marili@gmail.com

ההשתתפות במפגש והגשת דוח לאחריו מזכה בנקודת צבירה אחת בעבור מתמחותהחוג במסגרת "מקרא ועולמו".