Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

יום סגל לרגל סיום שנה"ל תש"ף - הוראה בימי קורונה: סיפורי הצלחה וחוויות אחרות

יום עיון לימודי ספרנות והספרייה הלאומית
יום סגל לרגל סיום שנה"ל תש"ף - הוראה בימי קורונה: סיפורי הצלחה וחוויות אחרות

הינך נמצא כאן

יום סגל לרגל סיום שנה"ל תש"ף - הוראה בימי קורונה: סיפורי הצלחה וחוויות אחרות
01.7.20
18:00
זום

יום סגל לרגל סיום שנה"ל תש"ף - הוראה בימי קורונהסיפורי הצלחה וחוויות אחרות

 

מפגש ZOOM כלל מכללתי

יום ד', טבתמוז, 1.7.2020, שעות 18.00-20.00

 

18.00-18.45 פתיח: פרופפרוסטפרופחוה גיא.

 

הרצאת אורחמר ישראל שורקמכון מנדל.

"דברים שעושים עם מילים", בין דיבורים מקדמי פעולה ועתירי משמעות לדיבורים מעכבי פעולה ומערפלי משמעות.

 

18.50-19.10   מקבץ סדנאות ראשון

 

ד"ר יהודית גולן בן אורי - הוראת עברית בלמידה מרחוק

גב' אורנה ויילר      סדנה מהבית: התנסות במצגת שיתופית

ד"ר איילת נבון ושולי בן נון - הספרייה בעקבות הסטודנטים – מודל הטמעת הספרייה

ד"ר חגית ענבר פירסט - על מוטיבציה בלמידה מרחוק בקורס "מוטיבציה ללמידה בחינוך המיוחד"

 

19.15-19.35   מקבץ סדנאות שני

 

ד"ר יעל אוהד קרני - מה למדת על למידה והוראה בסמסטר ב' 2020?  זירוז תהליכים ורגעים מוזרים בתקופת הקורונה הראשונה

גב' הנה סולומון - (ההרצאה בעברית) Virtual exchange: Building teacher identity in the shade of Covid19

פרופ' ירון שור - הוראה קשובה מקוונת

ד"ר לילך תורג'מן - שיעור "חינוך וניהול כיתה" בתוכנית לחינוך טכנולוגי

 

19.40-20.00   מקבץ סדנאות שלישי

 

מר אייל בלוך - צמצום הפער הדיגיטלי בחירום כהכנה לשגרת החיים עם הקורונה

גב' מירב יוסף - למידה מבוססת פרויקטים בסביבת TEAMS

גב' רונית רפ - סיפור בימי הסגר – "הטיול הפתאומי" מאת קפקא

גב' מירה שוויקי וצוות הקורס "מגוון ושוני בחברה הישראלית" - משוחחים על זהות ואחרות באמצעות הזום: הצוות ההטרוגני של הקורס "מגוון ושוני בחברה הישראלית"
חולק חווית למידה מאתגרת עם הסטודנטים ועמיתים לתחום

 

ההצטרפות לסדנא תיעשה בזמן אמתבאמצעות קישורים להזמנות למפגשי ZOOM נפרדים לכל סדנא.

פרטי הקישורים יועברו סמוך למועד האירוע.