Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

טקס חלוקת פרסי הצטיינות לעבודות סמינריוניות מצטיינות

coaching
טקס חלוקת פרסי הצטיינות לעבודות סמינריוניות מצטיינות

הינך נמצא כאן

טקס חלוקת פרסי הצטיינות לעבודות סמינריוניות מצטיינות
29.6.20
19:00
זום

טקס חלוקת פרסי הצטיינות לעבודות סמינריוניות מצטיינותשנכתבו בתשע"ט במסגרת לימודי החינוך ובחוגי הלימוד.

הטקס ייערך בזוםביום שני זבתמוז, 29 ביוניבשעה 19:00. קישור למפגש - לחצו כאן

התכנית

פתיחהדרתמי שלמון-מאקמרכזת העבודות המצטיינות בחוגים.

ברכותנשיא המכללה פרופיוסף פרוסט

המשנה לנשיא פרופחוה גיא

הרצאהדרעדי אמסטרדם (החוג ללשון): "תסלע הזוא אנמקבל – האם בר כוכבא שלח הודעה בטוויטר?""

ציון הזוכיםהמנחים ונושאי העבודותונימוקי השופטים.

דבר נציגת הזוכיםהילה שמעוני

דברי סיכוםדריפתח גולדמןראש לימודי החינוך.

רשימת הזוכים וכותרות העבודות:

בחינוך:

  1. אהובה מעיין לביא כתבה בהדרכתה של דר' הדס גרונר עבודה שכותרתה "נוער בסיכון בקרב ילדים של חוזרים בתשובה".
  2. הילה שמעוני כתבה בהדרכתה של דר' סמדר פלק-פרץ עבודה שכותרתה: "ייצוג ועיצוב דמויות מקראיות בשירה עברית לילדים בשנים 1930–1949".
  3. שיר סורקין כתבה בהדרכת דר' יפתח גולדמן עבודה שכותרתה: "שיחת המחול – על הקשר שבין מחול לחינוך הומניסטי".

בחוגים:

  1. נעם קייזמן קאפ מהחוג למקרא כתבה בהדרכתה של דר' מרלה פרנקל עבודה שכותרתה: "המגמה הרעיונית של פרשת נבל הכרמלי,
    אביגיל ודוד ותרומתה לעיצוב דרכו של דוד למלוכה".
  2. יהל קפולניק מהחוג ללשון כתבה בהדרכתה של דר' עדה ורטהיימר עבודה שכותרתה: "מאפייני השפה העברית המבטאים חתירה חברתית לשינוי בתפיסות המגדר".
  3. אתי חסון מהחוג להשכלת מבוגרים כתבה בהדרכתה של דר' בלה שגיא עבודה שכותרתה: "סיפורן של נשים מוחלשות במערכת הזוגית".
  4. איתמר אוחיון מהחוג לספרות כתב בהדרכתה של דר' נגה רובין עבודה שכותרתה: "כתיבה וביקורת פוליטית ביצירות נבחרות מתוך 'הטור השביעי'".
  5. מרב קורח מהחוג לאמנויות כתבה בהדרכתה של לילך ששון עבודה שכותרתה: "הומור באמנות חזותית".