Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

הבלשן הבולש - מפגש תשיעי ואחרון לשנה"ל זו

coaching
הבלשן הבולש - מפגש תשיעי ואחרון לשנה"ל זו

הינך נמצא כאן

הבלשן הבולש - מפגש תשיעי ואחרון לשנה"ל זו
17.6.20
14:15
זום

שלום לחברות, ולחברים, 

סגל מנהלי, אקדמי וגימלאים!

חלפה לה שנה של מפגשים מרתקים

שבהם הלכנו בעקבות הבלשנים.

למדנו על הארמית, למדנו על העברית,

וההרצאה האחרונה תעסוק בערבית.

המרצים אורחים, אחד מבית ואחד ממרחקים,

יציגו שיתוף פעולה חוצה שפות ושנים.

חאמד מוחמד ואוהד כהן החביבים

יזדמזמו פה עמנו, ואתם מוזמנים.

 בצרופה תמצאו את הפרטים במלואם.

 אוסצקי-פלדמן מקסים, ועדי אמסטרדם