Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

חדשות ועדכונים

הינך נמצא כאן

קול קורא לקהילת הסטודנטים בקרית מנחם תשפ"א
09.6.20 | 11:00

קול קורא להגשת מועמדות לפרוייקט "קהילת הסטודנטים של מכללת דוד ילין"

בשכונת עיר גנים/ קריית מנחם

 

הזדמנות להשפיע, לשנות, ולהתנסות בעבודה עם אוכלוסיות מגוונות ומיוחדות

פרויקט "קהילת הסטודנטים של דוד ילין" נועד לסטודנטים הלומדים במכללה האקדמית ע"ש דוד ילין. הפרוייקט פועל בשכונת עיר גנים/ קריית מנחם.

הסטודנטים/יות שמתקבלים לתכנית יקבלו מלגת מגורים ובתמורה יקחו חלק בקידום והובלת פעילויות חברתיות  - קהילתיות בשכונה.

  • המגורים יהיו בקבוצות של 2- 3 סטודנטים בדירה (שתמצא ותישכר על ידי הסטודנטים בליווי צוות הפרויקט).
  • החברים בקהילת הסטודנטים ידרשו לעבודה קהילתית בשכונה בהתאם לפרויקטים שמתקיימים בשכונה, בתאום עם רכז/ת הפרויקט וועדת היגוי של הפרוייקט במכללה.
  • סה"כ שעות הפעילות הקהילתית הנדרשות ממשתתפי הפרוייקט – 160 שעות (אשר יתחלקו בין שעות פר"ח שבועיות לבין פעילות משותפת של הקבוצה בקהילה).
  • בתמורה לפעילות הקהילתית יקבלו חברי הכפר מלגה בגובה 12,000 ₪ לסיוע במימון שכר הדירה בשכונה במהלך שנת הלימודים תשפ"א (אוגוסט 2020 ועד סוף יולי 2021)

הגשת מועמדות לפרוייקט מוצעת :

  • לכלל הסטודנטים שלומדים במכללה האקדמית על שם דוד ילין בשנת הלימודים תשפ"א.
  • בעלי זיקה לעבודה חברתית/ קהילתית.
  • בעלי "ראש גדול", יזמות, ויכולת עבודה בצוות.
  • יחסי אנוש טובים.

המעוניינים להגיש מועמדות לפרויקט מוזמנים למלא את הטופס בקישור כאן. מועמדים שימצאו מתאימים יוזמנו לראיון. את הטופס יש למלא עד 30.6.19

בהצלחה!