Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

חדשות ועדכונים

הינך נמצא כאן

אגרת קורונה | 1.6.2020
01.6.20 | 12:45

אגרת קורונה | 1.6.2020

 

לסטודנטים ולסטודנטיות שלום רב,

להלן עדכונים בנושא קורונה לאור ההתפתחויות בסוף השבוע.

 1. לימודים:
  • סמסטר ב' יימשך במתכונת הנוכחית עד סופו, כלומר הלימודים מתקיימים בלמידה מרחוק, למעט פעילות סדנאית המתקיימת במכללה לפי אישור מראש.
  • הסמסטר לא יוארך והוא יסתיים כמתוכנן ביום 25.6.2020.
  • לגבי סמסטר קיץ נפרסם הנחיות בהמשך.
 2. אימוני הוראה:
  • ככלל, אימוני ההוראה יימשכו גם הם עד סוף הסמסטר.
  • במקרים פרטניים בהם לא הייתה אפשרות לבצע את מלוא המטלות עד סוף הסמסטר יימשכו אימוני ההוראה עד 13.7.2020 וזאת על פי הנחיה ותיאום מראש של המדריך הפדגוגי עם הסטודנטים.
  • לאור ההתפרצות המחודשת של הקורונה במספר בתי ספר בירושלים יש להקפיד לנהוג על פי הנחיות בתי הספר.
 3. דרכי הערכה ומתן ציונים - לא יתקיימו בחינות בקמפוס. המרצים יבצעו את ההערכה ומתן הציונים על בסיס מטלות, עבודות ובחינות מקוונות. במקרים חריגים יוכל המרצה לפנות למנהל האקדמי בבקשה לקיים בחינה בקמפוס. הנחיות מפורטות בנושא הבחינות יפורסמו בהמשך.
 4. אין קבלת קהל במשרדים. יש לפנות באמצעות דוא"ל או טלפון.
 5. הספרייה והסדנאות פועלות בהתאם למתכונת הנהוגה בשבועות האחרונים.
 6. שעות הפתיחה של המכללה הן מהשעה 7:00 עד לשעה 19:45. יש לצאת מהמכללה עד לשעה 19:30, כולל רכבים החונים בחניון ד'.
 7. הנחיות משרד הבריאות:

כל פעילות במכללה כפופה להנחיות משרד הבריאות והמועצה להשכלה גבוהה. נחזור על עיקרן:

 • הכניסה למכללה מתבצעת דרך השער הראשי (עמדת השומר בבניין א'). על מרצים ועובדים הנכנסים דרך בניין ד' לעבור בעמדת השומר למדידת חום וחתימה על הצהרת בריאות.
 • אין להגיע למכללה במקרים הבאים:
  1. תסמיני קורונה (חום של 38 מעלות או יותר, שיעול, קושי נשימתי).
  2. מי שמחויב בידוד ביתי.
 • מאובחן קורונה.
 • הצהרת הבריאות היא הצהרה של היעדר תסמיני קורונה והיעדר חובת בידוד. נבקשכם להשתמש בטופס המקוון המצוי בקישור הבא: https://corona-statement-form.forms-wizard.co.il/. יש למלא הצהרה חדשה בכל יום בו מגיעים למכללה.
 • כללי מרחק והיגיינה:
  1. שמירת מרחק פיסי – תמיד לפחות שני מטר. אין להתקהל לפני או אחרי הפעילות. גם בעת הכניסה לחדר יש לשמור על מרחק של שני מטר.
  2. שטיפת ידיים והיגיינה אישית – יש לשטוף ידיים עם סבון או למרוח אלכוג'ל לפני ואחרי כל פעילות, וכן לפני ואחרי אכילה (וכמובן אחרי שירותים).
 • מסיכת פה ואף – יש לעטות מסיכה במרחב הציבורי ועל כן יש להגיע למכללה עם מסיכה. גם בזמן הפעילות יש לעטות מסיכה. מרצה יכול להסיר את המסיכה בזמן הדיבור ובלבד שיישמר מרחק של שלושה מטר מהאדם הקרוב.
 1. אכילה ושתייה – אין לאכול בזמן הפעילות. באם יש הפסקה ניתן לאכול במרחב הפתוח, ביחידות ולא בקבוצות.
 2. אוורור – ככל הניתן יש לאוורר את החדר ולהשאיר חלונות פתוחים.
 1. ממונה - ממונה הקורונה במכללה הוא הקב"ט משה רם וניתן לפנות אליו בשאלות בנדון בדוא"ל mosheram@DYELLIN.AC.IL או בטלפון 050-7778101.

 

בברכה,

 

 

 

 

 

 

 

 

פרופ' יוסף פרוסט

נשיא

 

פרופ' חוה גיא

משנה לנשיא לעניינים אקדמיים

 

ארי שליט

סמנכ"ל כספים ומנהל

 

עדי לוי

יו"ר אגודת הסטודנטים והסטודנטיות