Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

חדשות ועדכונים

הינך נמצא כאן

עדכוני קורונה - 21.5.2020
24.5.20 | 13:00

למרצים ולעובדי המנהל שלום רב,

עדכוני קורונה:

  1. המכללה ממשיכה לפעול במתכונת הנהוגה מזה שבועיים, כלומר רוב הלימודים מתקיימים באמצעים מקוונים ופעילות סדנאית מתקיימת במכללה לפי אישור מראש.
  2. בזמן האחרון נפוצו שמועות בדבר מועד פתיחתם של המוסדות להשכלה גבוהה. נדגיש שמדובר בשמועות בלבד וכי לא התקבלו הנחיות חדשות. נכון לעכשיו, הסמסטר ימשיך להתקיים במתכונת הנוכחית.
  3. החל מיום ראשון 24.5.2020, שעות הפתיחה של המכללה יוארכו והן יהיו מהשעה 7:00 עד לשעה 19:45 (במקום עד לשעה 17:30 עד כה). יש לצאת מהמכללה עד לשעה 19:30, כולל רכבים החונים בחניון ד'.
  4. שירותי השאלה יתקיימו בספרייה ובסדנאות בכפוף להגבלות המופיעות בהנחיות המל"ג.
  5. מהמרצים המקיימים פעילות במכללה נבקש לוודא קיום הנהלים בקבוצת הלימוד שבאחריותכם. נא להזכיר לסטודנטים לשבת במרחק הנדרש, לעטות מסיכה וכו'.
  6. כל ההנחיות בעניין שמירת מרחק, עטיית מסיכה, היגיינה אישית וחתימה על הצהרת בריאות נותרו בעינם.
  7. הצהרת בריאות - נבקש להשתמש בטופס המקוון, ומהמרצים נבקש להנחות את הסטודנטים להשתמש בוhttps://corona-statement-form.forms-wizard.co.il/.

 

זה הזמן להודות לכם, מרצים ועובדי מנהל, כל אחד בתחומו, על המסירות ושיתוף הפעולה בתקופה זו!

 

בברכה,

הנהלת המכללה