יום עיון בנושא ׳לקות ראייה בקרב ילדים עם מוגבלות׳

יום עיון לימודי ספרנות והספרייה הלאומית

יום עיון בנושא ׳לקות ראייה בקרב ילדים עם מוגבלות׳

יום עיון בנושא ׳לקות ראייה בקרב ילדים עם מוגבלות׳
17.3.20
13:30
אולם התרבות ע״ש מאירהוף

__הזמנה והרשמה ליום עיון לקות ראייה בקרב ילדים עם מוגבלות 17.3.20 _-compressed.pdf

Media Folder: