Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

מפגש לציון פתיחת שנת הלימודים תש"ף

coaching
מפגש לציון פתיחת שנת הלימודים תש"ף

הינך נמצא כאן

מפגש לציון פתיחת שנת הלימודים תש"ף
30.10.19
19:00
אודיטוריום המכללה

מפגש לפתיחת השנה יתקיים ביום ד', א' בחשוון, 30.10.19 בשעות 19.00 - 21.00  באודיטוריום המכללה

בתכנית:

19.00 - 19.30     התכנסות וכיבוד קל

19.30 - 21.00      אירוע מרכזי

 

דברים בפתחה של שנה חדשה

פרופ' יונתן הלוי, יו"ר הועד המנהל

פרופ' יוסף פרוסט, נשיא המכללה

פרופ' חוה גיא, המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים

 

שירה בצוותא

בהובלת גב' ציונה שי, ראשת תכנית ולדורף בעבר

 

הצצה לעולמם של חוקרים ושל מחקריהם

ד"ר יפעת הררי, ראש המסלול לחינוך על יסודי - להיות גננת מובילת גננות – תפיסת מנהיגות ותפקיד

מר משה פיאמנטה, מוסיקולוג, מרצה בחוג לאמנות - החצוצרה, מן המקרא עד לתקופת התנאים: מחקר ארכיאו מוזיקולוגי.

פרופ' ירון להבי, ראש רשות המחקר