הינך נמצא כאן

יום עיון והצגת עבודות המחקר בתכנית M.Teach

באנר אודות המכללה

יום עיון והצגת עבודות המחקר בתכנית M.Teach

הינך נמצא כאן

יום עיון והצגת עבודות המחקר בתכנית M.Teach
04.7.19
9:00 - 13:30
בנין ד חדר 101

מה אני, כמורה, רציתי לומר?

מה אני, כמורה, אמרתי?

מה התלמיד שמע?

מה התלמיד הבין?