Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

אַיֶּכָּה הקשר המגדל בשדה החינוכי ובקהילה - הזמנה ליום עיון השנתי של אייכה במכללת דוד ילין

המרכז ללימודי תעודה והשתלמויות
אַיֶּכָּה הקשר המגדל בשדה החינוכי ובקהילה - הזמנה ליום עיון השנתי של אייכה במכללת דוד ילין

הינך נמצא כאן

אַיֶּכָּה הקשר המגדל בשדה החינוכי ובקהילה - הזמנה ליום עיון השנתי של אייכה במכללת דוד ילין
03.6.19
15:00 - 20:00
אולם התרבות ע"ש יוסף ורבקה מאירהוף

יום עיון למורים, גננים, יועצים, מנהלים ומטפלים מתחום החינוך.

15:00-15:15

התכנסות וברכות

15:15-16:00

איש החינוך כמגדלור: הכרות עם גישת אַיֶּכָּה / הרצאת מבוא, ד"ר טל קרתי והגב' רונית בן דב חנוך

הפסקה

16:15-16:45

הקשר המגדל בפעולה: הדגמת הדרכה של אשת חינוך / אפרת שרייבר ומוריה כהן - חניה, תלמידות אַיֶּכָּה בחינוך, דוד ילין

הפסקה

16:45-17:45

בניית חוסן בית ספרי ברוח אַיֶּכָּה / חגית חיים, עדי יגל, יניב עוזר ומנהל בי"ס - מר בועז סמואל

18:50-19:20

רגע לפני שהקשר מסתבך: הדרכת קבוצת הורים בקהילה / עדי צדוק - קדם ורינה אסיף, תלמידות אַיֶּכָּה בחינוך, דוד ילין

19:20-20:00

שיח פתוח, שאלות ותשובות / ד"ר איתן לבוב והגב' מיקי גרבר

לפרטים נוספים והרשמה ניתן לפנות באמצעות אחד מהאופנים הבאים:

(יום העיון אינו בתשלום, יש להרשם מראש).

יום עיון אייכה