Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

ערב השקה של הספר - אומנות ההוראה הקשובה, פרופ' ירון שור

באנר אודות המכללה
ערב השקה של הספר - אומנות ההוראה הקשובה, פרופ' ירון שור

הינך נמצא כאן

ערב השקה של הספר - אומנות ההוראה הקשובה, פרופ' ירון שור
29.5.19
18:00
מכון פוירשטיין, רח' דיסקין 17, ירושלים

ביום רביעי, 29.5.19, כ"ד באייר יתקיים ערב השקה לספרו של פרופ' ירון שור, ראש התכנית לתואר שני M.Ed. בהוראה ולמידה במכללה. 

במהלך הערב ישאו דברים:

הרב רפי פויירשטיין - נשיא מכון פויירשטיין

פרופ' יוסף פרוסט - נשיא המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

פרופ' יורם הרפז - פרופ' לחינוך במכללת בית ברל

ד"ר טלי שפירא - מכון מופ"ת

פרופ' נמרוד אלוני - ראש המכון לחינוך מתקדם בסמינר הקיבוצים

פרופ' ירון שור - מחבר הספר ואש התכנית לתואר שני M.Ed. בהוראה ולמידה במכללה

לפניכם ההזמנה לערב ההשקה.