Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

התמודדות עם התנהגויות מאתגרות - זה לא ענין של מה בכך בואו להתמקצע! - יום עיון בחינוך המיוחד ובתואר השני בשילוב

באנר אודות המכללה
התמודדות עם התנהגויות מאתגרות - זה לא ענין של מה בכך בואו להתמקצע! - יום עיון בחינוך המיוחד ובתואר השני בשילוב

הינך נמצא כאן

התמודדות עם התנהגויות מאתגרות - זה לא ענין של מה בכך בואו להתמקצע! - יום עיון בחינוך המיוחד ובתואר השני בשילוב
21.5.19
14:15
בניין ד' חדר 101

יום העיון יתקיים בתאריך ה- 21.5.2019, ט"ז באייר תשע"ט

סדר היום:

14.15 – 14.30 דברי פתיחה

14:30 – 15:30 פנל נציגי בתי ספר לילדים עם בעיות רגשיות וקשיי התנהגות

15:30 – 16:15 ד"ר מיכל לוי, רב גוניות בחוויות רגשיות של מורות באירועי תוקפנות: בחינה של גורמי לחץ וחוסן

16:15 – 16:45 הפסקה

16:45 – 17:15 מושבים מקבילים: הצגת עבודת גמר של סטודנטים מצטיינים בתואר ראשון ושני

1) הגב' עפרה גל, התערבות סנסורית לכיתה רגילה לשינוי התנהגותי בקרב תלמידים עם הפרעה בעיבוד החושי

2) הגב'  ליאת דיין, כיצד הדרכת סייעות מסייעת בהתנהלות עם בעיות התנהגות ושוטטות של תלמידים בכיתות א'-ב'

3) הגב' יעל יונתי, תגובות של מורה לבעיות התנהגות ומשמעת של תלמידה                                                

4) הגב' אלונה זלאייט, התמודדותה של מחנכת כיתה מקדמת עם בעיות משמעת ע"י הגברת מוטיבציה ללמידה       

17:15 – 18:00  ד"ר שירי אייבזו, הבנת התנהגות מאתגרת: הערכה תפקודית של התנהגות במסגרות חינוכיות    

 

יום העיון פתוח לכולם. הכניסה חופשית, בואו בברכה!

 

לסטודנטים מהמסלול לחינוך מיוחד ותואר שני בשילוב תלמידים עם ליקויי למידה ועם קשיי התנהגות, הלומדים במכללה ביום זה הנוכחות חובה.

(יינתן אישור היעדרות לקורסים הנלמדים)

ד"ר אביבה בר ניר

ראשת המסלול לחינוך מיוחד

barnir@dyellin.ac.il

   

                 ד"ר רות גוטפריד

                 מנהלת בשיתוף של התכנית לתואר שני

                 בשילוב תלמידים עם ליקויי למידה ועם קשיי התנהגות

                 ruthgottfried@dyellin.ac.il