Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

דמותו של משה באמנות - הרצאת אורח

באנר אודות המכללה
דמותו של משה באמנות - הרצאת אורח

הינך נמצא כאן

דמותו של משה באמנות - הרצאת אורח
16.1.19
14:15
חדר 215א'

ביום רביעי, 16.1.19 תגיע ירדנה לובוצקי לשיעורה של אילה פז להעניק הרצאת אורח - דמותו של משה באמנות

בהרצאה זו תוצגנה יצירות אומנות העוסקות בספר שמות וידובר אודות היחס ביניהן לטקסט המקראי.

ההרצאה לתלמידות החוג למקרא במגרת לימודיהן.