Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

נשירה ונזמרה - אירוע שבועות בחוגים למקרא וספרות

נשירה ונזמרה - אירוע שבועות בחוגים למקרא וספרות

הינך נמצא כאן

נשירה ונזמרה - אירוע שבועות בחוגים למקרא וספרות
19.6.24
16:00
בניין ד' חדר 301

נשירה ונזמרה - אירוע שבועות 19.6.25

תהילים כו 14

החוג למקרא - החוג לספרות

מזמינו אתכם/ן סטודנטים וסטודנטיות בחוגים מלקרא וספרות

לאירוע שבועות וסוף שנה

לשיר ולזייף

שירים ישראלים עם קריצה מקראית

19.6 י"ג סיוון כיתה ד' 301

16:00 התכנסות וברכות

         מעגלי שיח

        ארוחת ערב שיתופית

17:30 נשירה ונזמרה עם דניאל זכאי

להרשמה לאירוע לחצו כאן

רוצות להוביל מעגל שיח? רעיונות לשירים מקראיים? בקשות לשירים אהובים?