Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

כנס בנושא: "מפגש רב-תרבותי - מחזק או מאיים?"

כנס בנושא: "מפגש רב-תרבותי - מחזק או מאיים?"

הינך נמצא כאן

כנס בנושא: "מפגש רב-תרבותי - מחזק או מאיים?"
22.5.23
15:45 - 20:00
באולם התרבות במכללה

כנס משותף של המטה לחינוך אזרחי ולחיים משותפים במשרד החינוך, מנהלים ביחד- הלימוד המשותף במנח"י וחדר מורים- לזכר שירה בנקי ז"ל יחד עם מכללת דוד ילין. הכנס בהנחייה משותפת של ד"ר יעל לנדאו ודימא כנעאן.

להלן תוכנית הכנס: 

15:45 - 16:00 התכנסות ורישום 

16:00 16:15 דברי פתיחה וברכות 

16:15-16:45 הרצאה פתיחה על ידי פרופסור מיכל מושקט ברקן 16:45-17:30סדנאות- סבב 1 

17:30 - 17:45 הפסקה

17:45 - 18:30 סדנאות- סבב 2 

18:30 - 19:00 הפסקה 

19:00 - 19:30 פאנל בהנחיית הלימוד המשותף וחדר מורים

19:30 - 20:00 סיכום