Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל- סיור לאנדרטה הממלכתית בהר הרצל

יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל- סיור לאנדרטה הממלכתית בהר הרצל

הינך נמצא כאן

יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל- סיור לאנדרטה הממלכתית בהר הרצל
17.5.23
10:00

כבכל שנה, בכ"ח באייר – הוא יום ירושלים (יום ה', ה-18  במאי 2023 ) תציין מדינת ישראל את יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל.

מוזמנים להזדמנות חינוכית ולהצטרף אלינו ביום רביעי 17.5.2023 בשעה 10:00 לאנדרטה הממלכתית להנצחת יהודי איתיופיה שנספו בדרכם ארצה. 

בשעה 10:00 נצא מהמכללה יחד עם הסטודנטים לאנדרטה, נעשה סיור ונשמע סיפור אישי על ידי ד"ר ווביט וורקו מנגסטו.

מוזמנים אנשי הסגל והנהלה המכללה כדי לזכור ולא לשכוח.

רקע קצר על יום הזיכרון לנספים:

בתחילת שנות השמונים, רבים מיהודי אתיופיה, אשר חלמו שנים רבות לעלות לישראל ולהגיע לירושלים, הצליחו לברוח מאתיופיה לגבול אתיופיה וסודן. במהלך בריחתם ובמחנות בסודן הם סבלו ממגפות, מרעב, ממעשי התנכלות, שוד ורצח. משפחות שלמות, בהן קשישים וילדים, ערכו מסע רגלי מפרך, לעתים חודשים. לאחריו נאלצו העולים להמתין במחנות הפליטים בסודן כשנתיים ויותר  עד לחילוצם ולהעלאתם ארצה. רבים מהם נספו בדרך ומרביתם אף לא הובאו לקבורה. 

למעלה מארבעת אלפים מבני העדה נספו בדרכים ובמחנות במסגרת ניסיונם לעלות לישראל.

בהר-הרצל הוקמה אנדרטה ממלכתית להנצחת זכר יהודי אתיופיה שנספו בדרכם ארצה. את האנדרטה עיצב האדריכל גבריאל קרטס, בשיתוף עם יוצרים וסופרים בני הקהילה האתיופית, שעבודותיהם שולבו בה. כמו כן שולבו באנדרטה סיפורים ושירים שכתבו בני הקהילה, המתארים את ההווי בכפר האתיופי, את הדרך לישראל, את ההמתנה במחנות הפליטים בסודן ואת החלום על ירושלים. סביבת האנדרטה משמשת מקום התכנסות המיועד לפעילות חינוכית ולהתייחדות עם זיכרון הגבורה והאובדן של אותם אלפי יהודים יוצאי אתיופיה שנספו, יהא זכרם ברוך.