Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

מיצגים במכללה לציון יום הזיכרון לזכר יהודי אתיופיה שנספו בדרכם לארץ ישראל

הינך נמצא כאן

מיצגים במכללה לציון יום הזיכרון לזכר יהודי אתיופיה שנספו בדרכם לארץ ישראל
15.5.23
9:45 - 14:30

יום הזיכרון לזכר יהודי אתיופיה שנספו בדרכם לארץ ישראל, יצויין במכללה על ידי מציג בכניסה לבניין א' ומיצג בבניין ד' מול המעליות

המיצג יכלול תמונות, פוסטרים, הסברים כתובים, נר זיכרון ומספר חפצי נוי של העדה.

המיצג יוצג ביום שני 15.5 וגם ביום רביעי ה 17.5 בין השעות 9:45 עד 14:30.

בהפסקות בין הלימודים סטודנטים בתספה יעמדו על יד המיצג ויתנו הסברים.

יום הזיכרון לנספי עליית יהודי אתיופיה (נקרא גם יום נספי סודאן) מצוין ביום ירושלים (כ"ח באייר) לזכר כארבעת אלפים מיהודי ביתא ישראל שמתו במהלך המסע ובהמתנה לעלייה במחנות הפליטים בסודאן בזמן מבצע אחים.

בשנות השבעים החל גל עלייה מאתיופיה, כאשר יהודים מקהילת ביתא ישראל יצאו ברגל לסודאן בתקווה להגיע לישראל. בתחילה הובאו עולים מסודאן לישראל בטיסות מסחריות מח'רטום דרך מדינות אירופה, בספינות חיל הים שאספו אותם מחוף הים האדום ובמטוסי חיל האוויר שנחתו במדבר הסודאני. לאחר שיותר ויותר יהודים הגיעו למחנות הפליטים בסודאן ומצבם בהם היה קשה ביותר הוציאה ישראל לפועל בסיועה של ארצות הברית ב-1984 את מבצע משה, בו הוטסו עולים אל מחוץ לסודאן במטוסים אזרחיים שחכרה ישראל ועל ידי מטוסים צבאיים אמריקניים. בסך הכל הגיעו לישראל בתקופה זו כ-16 אלף עולים.

כארבעת אלפים מיהודי אתיופיה שניסו לעלות ארצה דרך סודאן נספו במסעם – ברעב, במחלות ובהתקפות שודדים – או נחטפו ועקבותיהם לא נודעו עוד. 

תוכנית תספה – תוכנית של תקווה

תוכנית תספה (באמהרית “תקווה”), היא תוכנית ייחודיות להכשרת מורים בני הקהילה האתיופית במוסדות האקדמיים לחינוך בישראל. התוכנית נהגתה מתוך יוזמה מקומית במגוון רחב של מכללות אקדמיות לחינוך.

התוכנית, המבוססת על תפיסות חינוכיות, חברתיות וערכיות למען צדק חברתי, שמה לה למטרה להביא לייצוג הולם של מורים מקצועיים ואיכותיים מבני הקהילה האתיופית במערכת החינוך בישראל ולמצב מחדש את מעמדם של בני הקהילה בעיני עצמם ובעיני החברה הישראלית, הדוגלת בערכים של הכרה ברב-תרבותיות, בצדק חברתי ובמתן שוויון הזדמנויות.